Maverick123

457 tekstów – auto­rem jest Ma­verick123.

Ileż to słów wzniosłych pa­da wokół nas, którym nies­te­ty bra­kuje mo­cy spraw­czej, te­go 'ok­ruchu boskości'. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 kwietnia 2017, 20:21

Żyje­my w co­raz większym szu­mie in­forma­cyj­nym, w którym słowa szyb­ko tracą war­tość i gu­bią swo­je pier­wotne znaczenie.
Na przykład 'kłam­stwo' co­raz częściej zos­ta­je zastępo­wane przez ter­min 'post-praw­da' (ang. post-truth). Czy używając te­go ok­reśle­nia kłam­stwo sta­je się 'mniej­szym kłam­stwem', a może 'prawdą subiektywną'? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 kwietnia 2017, 22:21

***(w Piszu)

w za­ciszu w Piszu
słowo sta­je się Tobą-
sac­rum spełnienia 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 9 kwietnia 2017, 12:32

Tak trochę odmiennie... płomiennie, wiosennie ***(poezja wiosną)

poez­ja wiosną-
słowa w kwiaty przybrane
ra­dością żyją 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 marca 2017, 20:53

"tobą"

tobą, z tobą, o tobie
w to­bie, przy to­bie...
tobą wier­sze układam
tobą oczy zamykam
tobą dzień rozpoczynam
tobą czas wol­ny płynie
tobą sa­mot­ność zabijam
tobą zwyczaj­ność jest niezwyczajna
tobą uzależniony...
z tobą owo­ce spożywam
z drze­wa życia
co nieśmier­telność nam dają 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 16 marca 2017, 16:20

"Jesteś"

jes­teś czasami
jes­teś troszeczkę
jes­teś jak gdyby
jes­teś mniej więcej
jes­teś być może
jes­teś oczywiście
jes­teś bo sprawiasz
jes­teś... bo pragnę
dla mnie Jes­teś
Wszystkim 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 8 marca 2017, 18:36

***(prawda i honor)

praw­da i honor-
słowa wiel­kie sparciały
w mo­wie zbrukanej 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 marca 2017, 19:38

Bez­reflek­syjna codzien­ność za­mienia nas w za­dowo­lonych z siebie niewolników. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 lutego 2017, 21:12

"imago Dei"

życie nasze
ja­koś przeżyte
bądź
zmarnowane
przegapione
odłożone...
w całości
w większości
w połowie
a może... w części pewnej
bez diag­no­zy szczegółowej
ale z przeczuciem
że dob­ro czy­nić trzeba
a zła unikać
ima­go Dei 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 lutego 2017, 21:46

***(czekać czy...)

cze­kać czy działać
życie... przed czy za sobą -
w połowie drogi... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 lutego 2017, 21:31
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

przedwczoraj, 20:54Maverick123 sko­men­to­wał tek­st Ileż to słów wzniosłych [...]

przedwczoraj, 10:09nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Ileż to słów wzniosłych [...]

17 kwietnia 2017, 22:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ileż to słów wzniosłych [...]

17 kwietnia 2017, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ileż to słów wzniosłych [...]

14 kwietnia 2017, 22:26Maverick123 sko­men­to­wał tek­st Żyjemy w co­raz większym [...]

14 kwietnia 2017, 22:23fyrfle sko­men­to­wał tek­st Żyjemy w co­raz większym [...]

16 marca 2017, 21:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st tobą

5 marca 2017, 20:14piórem2 sko­men­to­wał tek­st ***(prawda i ho­nor)

28 lutego 2017, 13:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st imago Dei

24 lutego 2017, 22:06Maverick123 sko­men­to­wał tek­st Bezrefleksyjna codzien­ność za­mienia nas [...]